Cenník

Publikovanie podmienenej reklamy v zmysle Podmienok:

Obdobie: 1 mesiac : 11,90 Eur

Zľavy:

Objednanie služby naraz na:

3 mesiace – 5%

6 mesiacov – 10%  + 1x doplnková služba „Uverejnenie na 1. stránke“

12 mesiacov – 15% + 1x doplnková služba „Uverejnenie na 1. stránke“

24 mesiacov – 20% + 2x doplnková služba „Uverejnenie na 1. stránke“

Doplnkové služby:

Uverejnenie na prvej stránke:

Obdobie: 1. týždeň: 4,90 Eur

Uverejnenie na prvom mieste v zozname:

Obdobie: 1. deň (24 hodín): 2,90 Eur

Zmena publikovaných údajov (zmena textov, grafiky, … poskytnutých užívateľom):

individuálna požiadavka: 1,90 Eur

Užívateľská kontrola podkladov (úprava štylistiky textu) + kontrola funkčnosti liniek:

individuálna požiadavka: 1,90 Eur

Jazyková korektúra:

individuálna požiadavka: 2,90 Eur

Návrh a príprava tematickej grafiky k poskytnutým textom:

individuálna požiadavka: 2.90 Eur

Poskytovateľ nie je platcom DPH.