O projekte

www.bezpecnemiesto.sk

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre propagáciu firiem, ktoré sa snažia ochrániť svojich klientov pred rizikom nákazy vírom COVID-19 vo svojich priestoroch a naopak zákazníkom pomôcť vybrať si firmu, ktorá dbá na ich bezpečnosť a zdravie. Cieľ projektu sa snažíme naplniť pomocou podmienenej reklamy. Firmy si môžu objednať publikovanie svojich prevádzok na tejto stránke, publikácia je však podmienená nie len zaplatením príslušného poplatku, ale aj reálnym plnením cieľa projektu.

Pandémia COVID-19 zasiahla náš každodenný život spôsobom, aký si pred časom vedel reálne predstaviť iba málokto. Názory jednak na nákazu samotnú ako aj na opatrenia, ktoré boli prijaté za účelom obmedzenia jej šírenia sú rôzne a širokospektrálne, počnúc bagatelizovaním celého problému, cez najrôznejšie konšpiračné teórie až po menšiu či väčšiu paniku. Bez ohľadu na to, do ktorého tábora sa kto zaraďuje, je pár faktov na ktorých sa určite všetci zhodnú (bez ohľadu na to, aký ďalší postoj k daným faktom zaujmú): vírus tu reálne je, ak sa proti tomu nič nepodniká – šíri sa, ľudia v dôsledku nákazy aj zomierajú, určite je lepšie sa nenakaziť.

Slovenská republika je krajinou, ktorá na pandémiu zareagovala relatívne s nie veľkým oneskorením a pomerne razantnými preventívnymi opatreniami. Faktom tiež je, že pandémiou prechádzame zatiaľ relatívne pokojne a plynulo. Jasné je však aj to, že prijaté opatrenia majú významný ekonomický dopad a je ekonomickou nevyhnutnosťou ich skôr či neskôr začať uvoľňovať. Práve vo fáze prebúdzania sa ekonomiky a fungovania firiem môže byť dôležité, či na všetky preventívne opatrenia razom zabudneme, alebo si udržíme zdravú mieru ostražitosti.

Táto stránka chce byť priestorom, na ktorom sa firmy môžu prezentovať ako tie, ktorým na zdraví klientov a obmedzení možností šírenia nákazy záleží, ako aj priestorom pre komunikáciu opatrení, ktoré za týmto účelom prijali. Či už sú to opatrenia úplne jednoduché, alebo sofisitikované, ich zavedenie stojí minimálne nejaké úsilie, zväčša aj peniaze, alebo naopak obmedzujú možnosť zisku firmy a cieľom je len jedno – zvýšiť bezpečie klienta v priestoroch danej firmy. Tak prečo o tom zákazníkom nepovedať?

Stránka chce byť tiež priestorom, na ktorom sa zákazníci môžu zorientovať v ponuke a rozhodovať sa medzi dodávateľmi aj podľa toho, či o ich nakazení či nenakazení sa rozhoduje iba štatistika a šťastie, alebo naopak, firma sa cielene snaží, aby práve u nich bol zákazník v čo najväčšom bezpečí. Tým, že ich pri svojom výbere uprednostníte či napíšete pozitívnu spätnú väzbu, dávate im vedieť, že ich úsilie nevychádza na zmar a motivujete ich aby vo svojom snažení zotrvali.

Pre naplnenie cieľa sme zvolili formu podmienenej reklamy. Nepátrali sme po tom, či tento pojem a mechanizmus už niekto pred nami použil, my sme sa preň rozhodli z viacerých dôvodov. Vraví sa síce, že najlepšie veci sú zadarmo, pravdou však tiež je, že veľa dobrých nápadov a myšlienok šlo časom do stratena buď preto, že realizátorom časom došlo počiatočné nadšenie, alebo ich vytlačili iné aktivity, do ktorých boli realizátori nútení pod tlakom ekonomickej reality, alebo časom prerástli realizátorom cez hlavu, prestali ich zvládať a prestávali plniť pôvodný účel, či dokonca sa stávali kontraproduktívne. Takisto na strane užívateľov – veci zdarma sú síce fajn a potešia, ale tak k nim neraz aj pristupujeme. Na druhej strane, keď na niečo musíme vynaložiť určité úsilie či prostriedky, hneď sa k veci staviame inak. Zvyšuje sa teda pravdepodobnosť, že ak sem niekto svoju prevádzku pridá, spravil to nie iba pre to, že ho to nič nestojí a zlepší si tým SEO, ale že sú jeho tvrdenia pravdivé a reálne sa o bezpečie a zdravie svojich zákazníkov zaujíma a stará.

Projekt sme teda nadimenzovali tak, aby bez ohľadu na to, aký bude jeho ďalší vývoj a osud, bol dlhodobo ekonomicky aj organizačne udržateľný. Aby aj pri náraste požiadaviek bolo možné udržať vysokú dostupnosť a výkonnosť stránky, ďalej stránku rozvíjať, zlepšovať jej dizajn a pridávať funkcie, ktoré budú pomáhať a zjednodušovať návštevníkom stránky nájsť práve tie informácie, ktoré hľadajú. Systém má takisto motivovať užívateľov, aby sa na stránke prezentovali a aby publikovali informácie pravdivé.

Napriek všetkému doteraz vynaloženému úsiliu si úprimne prajeme, aby sa projekt stal čo najskôr nepotrebným. Tomu aby to tak bolo má pomôcť aj táto stránka. Poďme ju teda aktívne používať a prispejme tým k tomu, aby bezpečných miest bolo stále viac, alebo – ešte lepšie – aby čo nevidieť bolo (aspoň z pohľadu rizika nákazy vírom COVID-19) bolo každé miesto bezpečné.