Podmienky spracovania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
  2. Na účely poskytovania služby BezpecneMiesto.sk a užívateľom v zmysle Podmienok, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje užívateľa alebo osobné údaje poskytnuté či zadané užívateľom pri užívaní stránky BezpecneMiesto.sk (najmä určením, popisné a fakturačné údaje).
  3. Na účely overenia poskytnutej spätnej väzby, či prekonzultovaním spätnej väzby návštevníka stránok BezpecneMiesto.sk, ktorý chce zverejniť spätnú väzbu ku konkrétnej prevádzke publikovanej v rámci služieb stránok BezpecneMiesto.sk v zmysle Podmienok, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje takéhoto návštevníka alebo osobné údaje poskytnuté či zadané návštevníkom pri užívaní stránky BezpecneMiesto.sk (najmä meno, e-mail a telefónny kontakt).
  4. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ poskytuje služby stránok BezpecneMiesto.sk užívateľovi. Vzhľadom na charakter podmienenej reklamy je očakávaná aj spätná väzba k publikovanej reklame. V záujme poskytnutia pravdivých informácií a zamedzenia zneužitia či nekalého využitia stránok, je potrebné spracovať aj osobné údaje návštevníka poskytujúceho spätnú väzbu k publikovaným prevádzkam.
  5. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. až 4. Podmienok spracovania osobných údajov, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
  6. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka.
  7. Všetky informácie o vkladaných príspevkoch, emailoch, telefónoch a komentároch k prevádzkam sú po pol roku od ukončenia zobrazovania príslušnej prevádzky vymazané. Platobné údaje a faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

Kontakt: BezpecneMiesto.sk@gmail.com

V Bratislave, 11.5.2020